Nejvýhodnější půjčovna karavanů. Volné termíny!

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Nájemce

Nájemce musí mít více než 21 let věku a musí být nejméně 3 roky majitelem řidičského oprávnění skupiny B (osobní automobil). Obytné auto může řídit jen nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o pronájmu obytného auta, kteří musí splňovat stejná kritéria.

Vůz smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči (splňující stejná kritéria jako nájemce).

Co je potřeba

Pronájem obytného auta je možný po předložení 2 dokladů dokládajících totožnost nájemce (zpravidla se jedná o občanský průkaz a řidičský průkaz). Firmy předkládají ještě navíc také ŽL nebo výpis z obchodního rejstříku.

Délka pronájmu

Délka pronájmu není nijak omezena, pouze v období hlavní sezóny (červenec – září) je minimální doba pronájmu obytného auta 7 dní.

Platby

Celkovou cenu pronájmu obytného auta je potřeba zaslat do 7 dní od rezervace termínu bezhotovostně na účet pronajímatele spolu s kaucí 30 000 kč. Platbu lze po dohodě případně rozdělit na dvě 50% platby. V takovém případě musí být druhá platba zaslána na účet pronajímatele nejpozději 10 dní před pronajmutím obytného auta. V opačném případě ztrácí pronajímatel nárok na zarezervovaný termín a ten je podstoupen dalšímu zájemci.

Servisní poplatek

Servisní poplatek ve výši 1 190kč včetně DPH účtujeme klientům pouze v případě pronájmu obytného auta na dobu kratší než 5 dní (včetně). Při delším pronájmu obytného auta servisní poplatek není účtován.

Kouření

Pro pohodlí ostatních nájemců jsou všechny naše vozu striktně nekuřácké.

Domácí mazlíčci

Máme rádi domácí zvířata, ale obytné auto není vhodné pro všechna. Proto vás žádáme, abyste přítomnost domácích mazlíčků zvážili stejně, jako když navštívíte něčí dům. Nenechte je ležet v posteli nebo na gauči. Nenechte je ničit vybavení. Respektujte zákony země, ve které se budete pohybovat.

Poškození obytného auta

Vozidlo a obytnou nástavbu je zakázáno jakkoli upravovat (polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží částí apod.). Veškeré vybavení obytné nástavby je citlivé a jakékoliv opravy poškozených dílů jsou velmi nákladné a nelze je uplatnit na pojištění vozu! Pozor na nájezdy do zatáček, vozidlo je dlouhé a při ostré zatáčce zadní kolo najíždí na obrubník, současně protilehlá strana vybočuje. Při couvání doporučujeme vždy asistenci další osoby stojící vně vozidla. Pozor na výšku vozu.

Předání a vrácení obytného auta

Předání a vrácení bude trvat přibližně 30-60 minut. Doporučujeme Vám, aby při předávání byli přítomni všichni, kdo budou obytné auto řídit. Vysvětlíme vám jak se auto ovládá a na co je potřeba dávat pozor.

Obytná auta předáváme v první den pronájmu v odpoledních hodinách po 14:00 v pracovní dny (po-pá), pokud se nedohodneme jinak. Obytné auto vraťte poslední den pronájmu do 12:00 v pracovní dny (po-pá), pokud se nedohodneme jinak.

Obytné auto Vám předáme:

  • S plnou nádrží PHM.
  • S prázdnou odpadní nádrží (týká se vody a záchodu)
  • S plnou nádrží čisté vody
  • S 2x plnými propan bombami

Obytné auto vraťte:

  • S plnou nádrží PHM.
  • S prázdnou odpadní nádrží (týká se vody a záchodu)
  • Vodu nemusíte doplňovat

Plynové bomby nemusíte doplňovat, stačí je odevzdat prázdné.

Kauce, penále, náhrada škody

Kauce je určena na případné škody, které nejsou nekryté havarijním pojištěním, neodstranitelné znečištění a poškození interiéru vozu. Kauci Vám vrátíme zpět nejpozději do 3 pracovních dnů od vrácení obytného auta v případě, že na voze a jeho vybavení nevznikne žádná škoda. V případě poškození vozidla nebo jeho vybavení bude kauce použita k úhradě této škody.

Pokud celková škoda bude vyšší než kauce, nájemce se zavazuje uhradit plnou výši škody. Pojištění Vozy mají uzavřené pojištění se spoluúčastí 5 %, min. však 10 000 Kč. Při rozbití čelního skla je spoluúčast 500Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce.

Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složená kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů.

V případě, že vozidlo bude znečištěno, bude nájemci účtována cena čištění 1 800kč. V případě silného znečištění budou na nájemci přeúčtovány reálné náklady na vyčištění odbornou firmou. Pokud vozidlo nebude plně dotankováno, bude nájemci účtována cena dotankování ve výši 2 000kč. Vrátíte-li obytné auto a bude v něm cítit zápach z cigaret nebo jiný, přeúčtujeme vám náklady na vyčištění ozónem ve výši 3 000kč.

Pokud nájemce nevrátí obytné auto pronajímateli v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu až do výše 500 Kč za každou započatou hodinu prodlení do řádného vrácení vozidla. Zaplacením smluvní pokuty nebo vznikem nároku na účtování smluvní pokuty nezaniká právo pronajímatele na náhradu škody. Nájemce bere na vědomí, že veškerou důvodnou náhradu škody, kterou uplatní další nájemce vůči pronajímateli proto, že mu nájemce nevrátil vozidlo řádně a včas, přeúčtuje pronajímatel nájemci v plné výši. Pronajímatel nebude požadovat zaplacení shora uvedené smluvní pokuty a náhradu škody v případě, že vozidlo bude mít technickou závadu či dojde k jeho poškození bez zavinění nájemce a z těchto důvodů nebude možno vozidlo ve sjednaném termínu navrátit pronajímateli.

V případě ztráty klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky či ostatní dokumentace vozidla je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu až do výše 10.000 Kč za každou ztracenou položku. Výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné na výzvu pronajímatele, a to nejpozději do 5 pracovních dnů.

Storno poplatky

Pokud nájemce odstoupí od smlouvy, budeme mu účtovat odstupné ve výši:

30 – 60 dnů před datem začátku pronájmu: 35% z celkové ceny pronájmu

8 – 30 dnů před datem začátku pronájmu: 60% z celkové ceny pronájmu

0 – 7 dnů před datem začátku pronájmu: 100% z celkové ceny pronájmu

Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.